Job Openings

Purchasing Officer  พนักงานจัดซื้อ

Responsibilities :

 • รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ, จัดจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ อย่างละเอียดรอบคอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
 • รับผิดชอบสรรหา, คัดเลือกผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ ดำเนินการจัดซื้อ, จัดจ้าง เพื่อให้ได้สินค้า, ราคาเหมาะสม, บริการดี และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 • เปรียบเทียบราคาสินค้า, คุณภาพ และบริการ ตลอดจนเงื่อนไข และสัญญาต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
 • ตรวจสอบการรับสินค้า และบริการ ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด
 • ดูแล, จัดการ และรวบรวมเอกสาร สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการสั่งซื้อ ของทุกหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องการการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย, ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป, วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มีความละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์, ทัศนคติดี, กระตือรือร้น  และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติการทำงาน, รูปถ่าย พร้อมหลักฐาน มายัง แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 3203 – 4 ชั้น 32 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ส่ง email : suchada.y@grandeasset.com เบอร์โทรศัพท์ 02 204 9932 Fax : 02 204 9999

Operational Support Assistant Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำ และเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยราชการ, รวมถึงการติดตามการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทุกโครงการในเครือบริษัทฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดิน โฉนดที่ดิน, การรังวัด สอบเขตที่ดิน, ขอใบอนุญาตจัดสรร, จดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด, นิติกรรมจดทะเบียน จดจำนอง ไถ่ถอนกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  ในการดำเนินธุรกิจทุกโครงการในเครือบริษัทฯ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย, ชาย/หญิง, วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ, ทัศนคติดี, กระตือรือร้น  และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติการทำงาน, รูปถ่าย พร้อมหลักฐาน มายัง แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 3203 – 4 ชั้น 32 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หรือ ส่ง email : suchada.y@grandeasset.com เบอร์โทรศัพท์ 02 204 9932 Fax : 02 204 9999

Please note that only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Hotel Asset Management Officer พนักงานบริหารทรัพย์สินโรงแรม

Responsibilities :

 • Assist and support directly to the Hotel Asset Management Team
 • Responsible for the smoothest operation of the assigned HAM tasks and other corporate general affairs
 • Planning and setting up company meeting including supporting corporate and hotels meeting and other arrangements
 • Travel and accommodation arrangements
 • Contact and coordinate with Hotel’s Director, GM and Management
 • Monitor and maintain overall the hotel contract, permit/license and legal documents
 • Work with and support other departments in related functions
 • Performs other duties as assigned

Requirements:

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in hospitality management or related fields
 • Min 2 years relevant experience in hotel industry is preferable
 • Good command in English communication and good in computer skills

Interested applicants, please submit your resume stating your present and recent photo to: Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited.

32fl. Exchange Tower 388 Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110 or by mail to: suchada.y@grandeasset.com

Please note that only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Marketing Manager

Responsibilities:

 • Responsible for developing and implementing marketing strategies to meet organizational objectives.
 • Plan, develop and implement strategic marketing activities both online and offline activities (including digital and new media channels)
 • Work and coordinate with advertising agencies, Sole agent consultant for all projects
 • Plan and manage overall operating expenses within budget, and be responsible for Advertising and Sales Promotions.
 • Take active roles in leading sales agent in planning and executing marketing activities (sales office, marketing concepts, sales/marketing materials).
 • Update news clippings related to the company’s business; survey and monitor our competitor both of direct and indirect
 • Establish and implement CRM systems in order to create brand loyalty with customers, working with cross functional team (Customer Services Department/Sales, etc.). Gather new prospect customers information in the database for marketing purposes
 • Prepare monthly report for management on Sales and ownership transfer plan for all projects.
 • Coordinate and submit weekly report for management on Sales & Purchase Agreement/terminations.
 • Perform other related duties as required.

Requirements:

 • Thai Nationality, Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related fields.
 • 8 – 10 years experiences in property & real estate.
 • Experiences in implementing Integrated marketing and marketing communications/strategies and project launch/implementation.
 • Initiative, Creative, Proactive, good personality and coordination skill.
 • Pro-active, with leadership skills to manage a team

Interested applicants, please submit your resume stating your present and recent photo to:

Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited.

32fl. Exchange Tower 388 Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110.

email: suchada.y@grandeasset.com

Please note that only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Senior Public Relations Officer

Responsibilities :

 •  Planning, Developing and Implementing PR strategies
 • Managing and co-ordinate with PR agency for press release, press release distribution, press conference, media event, management interview, coverage report, post report and other activities that related to medias
 • Speaking publicly at interviews, press conferences and presentations
 • Planning and executing effective PR and communication strategies to develop brand and corporate identity and reputation
 • Having good relationship with media to promote positive corporate image to public
 • Maintain and update information on corporate website
 • Daily news monitoring and clipping (newspaper and magazine) to report to clients
 • Executing PR & Advertising plan and budget
 • Perform other duties as assigned

Requirements :

 • Thai nationality, male or female, aged 27 – 35 years
 • Bachelor or Master’s Degree in Journalism, Communication Arts, Public Relations or other relevant fields
 • 3-5 years working experience with public relations agency and/or in-house corporate communications is required
 • Professional approach, pleasant personality
 • Excellent communications skills in both verbal and written in Thai and English

Interested applicants, please submit your resume stating your present and recent photo to: Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited.

32fl. Exchange Tower 388 Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110 or by mail to: suchada.y@grandeasset.com

Please note that only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Sales Executive

Responsibilities:

 • To work for project Sales to achieve company’s target
 • Provide detailed information and ensure high customer satisfaction
 • Maintaining and developing relationships with existing customers via meetings, telephone calls and emails.
 • Update customer’s database.
 • Manage buyer’s document.
 • To explore different, new innovative sales channels for properties, including condominiums, villas, and to some extend hotel business.
 • Property survey and site visit.
 • To work and coordinate with other functions to ensure smooth executions of the sales & business development objectives.
 • Other assignment by Superior

Requirements:

 • Thai Nationality, Male/Female, Bachelor’s Degree in relevant field.
 • 3 – 5 years experiences in property & real estate, previous business development role a plus.
 • Extensive skills of Ms Office, Good command in English.
 • As a good sales person, having a drive and strong commitment; like challenging targets.
 • Being open-minded and flexible; able to navigate through uncertainties and work under pressure.

Interested applicants, please submit your resume stating your present and recent photo to: Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited.

32fl. Exchange Tower 388 Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110 or by mail to: suchada.y@grandeasset.com

Please note that only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.