CSR Activities

โครงการ "ละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก"

บริษัท แกรนด์ แอสเสทโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ และพนักงาน

ได้ไปเป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนบัตรชมละครให้กับนักเรียน, ผู้ปกครอง และคุณครู จากโรงเรียนใน กทม. และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ในโครงการ ละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เรื่อง มะมา..เป็นทูตน้อยตาวิเศษ รวมพลังพิชิตโฟมเมื่อวันที่ 2 และ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย