ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ : 05 มีนาคม 2564

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาการใช้งาน Application Microsoft Dynamic AX และ ระบบขายอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงหรือแก้ไขการทำงานของระบบให้ดีขึ้น
 • บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เกิดขึ้นบน Application เก็บเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป
 • ดูแลและตรวจสอบสถานะการทำงานของ Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
 • ดำเนินการทดสอบ Application ร่วมกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต้องการ
 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบ AX และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย, อายุ 22 - 28 ปี ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีความรู้ Application Microsoft Dynamic AX และประสบการณ์การทำงานด้าน Application Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักบริการ มีทักษะในการสื่อสาร แนะนำ ถ่ายทอดข้อมูล ประสานงานดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว

วิธีการสมัครงาน

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติการทำงาน, รูปถ่าย พร้อมหลักฐาน มายัง แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 3203-4 ชั้น 32
388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล์: suchada.y@grandeasset.com.
โทร: +66(0)2204-9932
แฟกซ์: +66(0)2204-9999

Please note that only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated in strict confidentiality.

Disclaimer

Detailed, specific objectives for the role are determined on an on-going basis. Broad areas of responsibility, and tasks generally performed by this role, are outlined above. This list is not exhaustive and the detail and scope of this Job Description may be altered from time to time to take account of changing company needs. You will be consulted in this event.