ข่าวบริษัท

พิธีร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน มูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนซื้อหุ้น บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )

นายวิทวัส วิภากุล (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และมี นายศิโรตม์ วิชยาภัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายธนิก ธราวิศิษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวชฎาพร ฉายะวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และนายพีรพล นนทสูติ (ที่ 1จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน มูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนซื้อหุ้น บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) เพื่อพัฒนา โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนห้องพักรวมกว่า 700 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ บริเวณ ซอย เจริญกรุง 30