the art of different luxury

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตั้งอยู่ที่ อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 เลขที่ 388
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2531

ธุรกิจของเรา

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ ธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
เน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
โดยจะจัดจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์
และมีเครือข่ายทั่วโลกเข้าบริหารงาน

แนะนำโครงการ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ก็ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นอีก โดยโครงการไฮด์ สุขุมวิทได้เป็น Finalist สาขา Mixed Use Development, โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ได้รับรางวัล Finalist ในสาขา Best Architectural Design และยังได้รับรางวัล Highly Commended ในสาขา Best Landscape Architectural Design อีกด้วย

ผลงานของบริษัท

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า, โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท, โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 คอนโดมิเนียม, โครงการไฮด์ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม, โครงการหัวหิน บลู ลากูน รีสอร์ท, โครงการเดอะ เทรนดี้ คอนโดมิเนียม