กิจกรรมของบริษัท

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ออกบูธระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2560

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ออกบูธระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2560 บริเวณชั้น M ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยมอบโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลด 200,000 บาท* และโปรโมชั่นราคาห้องสุดพิเศษจำนวน 12 ห้อง ภายในงาน