กิจกรรมของบริษัท

จัดพิธีเทปูนปิดงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารภายนอกบนดาดฟ้าชั้น 29 ของตัวอาคารโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเทปูนปิดงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารภายนอกบนดาดฟ้าชั้น 29 ของตัวอาคารโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท โดยมีคณะกรรมการ, ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560